360° spätná väzba

Marek Kmeť

Čomu sa
venujem?

  • riadenie ľudských zdrojov
  • personálne a organizačné audity
  • strategický rozvoj ľudských zdrojov
  • riadenie zmien
  • projektový manažment
  • soft and hard skills

Marek Kmeť

CEO/ Senior Konzultant/ Lektor

Absolvoval štúdium na UK v Bratislave a v roku 2001 získal titul doktor pedagogiky. Manažérske vzdelanie si doplnil štúdiom na The Open University Business School. Prešiel od pozícií pedagóga, account manažéra, projektového manažéra až po vedúce pozície v manažmente a to v súkromných i štátnych organizáciách. Jeho tréningy a školenia absolvovali stovky ľudí, ktorým pomohol s osobnostným rozvojom. Svoje portfólio aktivít tak diverzifikuje s cieľom poznania aktuálnej situácie v jednotlivých sektoroch. Vzdelávacej a poradenskej činnosti sa venuje od roku 1997. 

Lektorskej činnosti pod hlavičkou agentúry EDUCON sa venuje od roku 2009, okrem štatutára pôsobí ako lektor a senior konzultant.  Zakladal a manažuje Regionálne centrum podpory v Rožňave. Je metodikom projektu Civilizácia pre konštruktivizmus v spoločenskovedných predmetoch, ktoré realizuje n.o. Indícia. Takisto pôsobí ako garant a hodnotiteľ auditovania Pallas Athena. 

Rozvoj aktívnych učiteľov podporuje aj ako Správca a člen Správnej rady neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia.

Dlhodobo spolupracuje s poprednými spoločnosťami a lídrami v oblasti IT, potravinárstva, výroby i obchodu, ktorým pomáha s budovaním mäkkých a tvrdých zručností u kľúčových zamestnancov.

V rámci svojej praxe sa podieľal na príprave a riadení zmien vo viacerých podnikoch a organizáciách. 

V mladosti sa dlhodobo venoval džudu a dnes a k nemu vrátil ako štatutár NGO.