Vzdelávanie

icon

Soft Skills

Vyškolíme vašich zamestnancov v oblasti mäkkých zručností. Prioritne sa venujeme oblastiam efektívnej komunikácie, profesionálnej prezentácie, zvládania konfliktných a záťažových situácií, stres a self manažmentu, asertivity, tímovej spolupráce, budovania multifunkčných tímov, protokolu a pod.

icon

Hard Skills

Pomôžeme vám pri kreovaní funkčných tímov, kde je potrebné vytvorenie spoločnej databázy pojmov a odbornej terminológie jasnej pre všetkých členov tímu. Naša skúsenosť hovorí, že absenciou tzv. tvrdých zručností u zamestnancov dochádza v mnohých spoločnostiach k riešeniam typu pokus-omyl, čo oberá firmy o čas, kapacitu a najmä financie.

icon

Mentoring

Na základe našich skúseností z minulých projektov si uvedomujeme, že existuje reálna potreba mnohých spoločností, kde je nutné systematicky odovzdávať informácie a skúsenosti ich zamestnancom. Dokážeme externe zabezpečiť prenos nevyhnutných informácií pre efektívnejšie fungovanie spoločnosti.

icon

Koučing

Pomáhame ľuďom objavovať vlastný potenciál a následne s ním pracujeme. Chceme, aby sa rozvíjali, podávali lepšie výkony, boli efektívnejší a svoju pozornosť nasmerovali na dosahovanie želateľných cieľov. To všetko zabezpečujeme prostredníctvom cielených aktivít s dôrazom kladeným na individuálny prístup.

Cieľové skupiny,
na ktoré môže byť vzdelávanie zamerané.

Manažment
Zamestnanci
Lídri, tímdlídri