O nás a našom tíme

Rozvoj ľudí nás baví

Od roku 2009 pretavujeme naše vedomosti, zručnosti a skúsenosti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov do vzdelávacích a rozvojových aktivít v prospech našich klientov.

Uvedomujeme si rôznorodosť a komplexnosť problémov, s ktorými sa nielen manažéri a vedúci pracovníci na dennej báze stretávajú. Preto sa snažíme ku každému klientovi pristupovať individuálne a zohľadňovať špecifiká firmy i oblasti do navrhovaných riešení.

To všetko na základe nášho bohatého humanitného backgroundu doplneného manažérskym vzdelávaním a najmä dlhoročnou praxou. 

Rozvoj ľudí nás baví
Špecifické vzdelávacie a konzultačné aktivity

Špecifické vzdelávacie a konzultačné aktivity

Od svojho vzniku sme pripravili vyše 500 špecifických vzdelávacích a konzultačných aktivít založených na poznaní a na individualite klienta. Stojí za nami vyše 1 500 tréningov, školení, workshopov a prednášok. Pomohli sme desiatkam firiem s auditom a nastavením ich personálnych procesov. Projektovo sme zapojení do aktivít súkromného, štátneho i tretieho sektora.

Sme empatickým partnerom manažérov v náročných situáciách, kedy na základe skúseností a dát poskytujeme odborné poradenstvo a podporu jednotlivcom i tímom.