Naše služby

Naše služby

V začiatkoch našej spolupráce s klientmi sme mali základnú ponuku a nie vždy sme vedeli konkurovať väčším agentúram vo vzdelávaní a rozvojových aktivitách. Spoluprácou s klientmi sme si však uvedomili, že naša flexibilita, ktorá nebola o katalógových školeniach a šablónových riešeniach, ale o reálnom záujme a poznaní potrieb, je našou výhodou. Poskytované služby sme postupne rozširovali, aby sme vedeli zabezpečiť našim partnerom presne to, čo reálne potrebujú. A ako externý partner, ktorý chce poznať nielen samotné odvetvie, ale aj regionálne pomery a potenciál ľudí, ponúkame klientom pridanú hodnotu. Každý klient je iný, každá skupina má inú dynamiku, každé očakávanie má iné parametre. S tým všetkým sa snažíme v EDUCONe pracovať, pretože rozvoj ľudí nás naozaj baví.

icon

HR poradenstvo

Medzi najväčšie manažérske výzvy v organizáciách určite patrí dobre nastavený personálny manažment.

Viac informácií

Vzdelávanie

Zlepšite svoje soft skills zručnosti, rozviňte svoj potenciál a získajte konkurenčnú výhodu.

Viac informácií
icon
icon

Konzultácia

Máte špecifický problém, s ktorým si neviete rady? My sa výziev rozhodne nebojíme. Dohodnite si s nami konzultáciu.

Viac informácií