Klienti

Peter Sečník

Konateľ

S konzultantmi spoločnosti EDUCON spolupracujeme v oblasti riadenia ľudských zdrojov na pravidelnej báze od roku 2020. Vážime si na jednej strane ich vysokú profesionalitu a odbornosť a na strane druhej schopnosť hlbokej empatie a ľudského prístupu. Tiež veľmi oceňujeme ich flexibilitu a schopnosť pochopenia špecifickej problematiky zdravotníctva. Vďaka našej spolupráci sme zvýšili kvalitu pracovného prostredia, celkovú atmosféru v tíme a výrazne sme zefektívnili procesy náboru, adaptácie a školenia nových zamestnancov.

Rudolf Bagáč

Konateľ spoločnosti

Spolupráca s Marekom a Petrou bola jednoznačne jedným z „bodov zlomu“ odkedy už nič nebolo tak ako predtým.
Zásadne sme narušili procesy typu „vždy sme to tak robili“, aby tá veta a zmýšľanie mohlo postupne a vedome zmiznúť z firemnej komunikácie.
Cielené zatrasenie tým, čo potrebovalo byť otrasené, aby sa ukázalo čo je pevným základom, na ktorom sa dá ďalej stavať.
Jednou z tých oblastí bola napr. tvorba jasných firemných hodnôt, ktoré určili smerovanie našej firemnej kultúry.

Využitie užitočných nástrojov ako psychodiagnostika, následných koučingových rozhovorov a 360stupňovej spätnej väzby pomohlo vytvoriť jasný obraz o tom, či máme správnych ľudí na správnych miestach, bez ohľadu na to či to bolo vedenie spoločnosti alebo výrobné pozície.

V našom prípade bol určite dôležitý aj osobný prístup s porozumením lokálnej mentality a limitov regiónu.

To s čím sme sa dlhé roky trápili a pokúšali vyriešiť interne a vlastnými silami, sa pri spolupráci s EDUCONOM začalo posúvať míľovými krokmi.
Maximálna profesionalita a aj pri zachovaní nadhľadu a odstupu stále prístup, kde hovoríme o ľuďoch a nie o ľudských „zdrojoch“.
Celkový prístup a nástroje, ktoré využívajú, sú použiteľné tak v koncernoch ako aj rodinnej firme.

Erik Hric

Spoluzakladateľ

Neexistuje profesia, kde by lepšia komunikácia neprospela. Rozprávať a nebáť sa ozvať je najužitočnejší skill bez ohľadu na vašu pozíciu.

Tréningy s Marekom a Petrou ma veľmi ovplyvnili a posunuli vpred. Aj po dlhšej dobe sa pri vystupovaní bežne pristihnem, že podvedome aplikujem spomínané prístupy a aktívne sa zamýšľam, čo ako najlepšie povedať.

Dalibor Hajči

Lead Specialist, Learning & Development

Spoločnosť EDUCON pre nás realizovala niekoľko vzdelávaní v oblasti komunikačných a prezentačných zručností.

Oceňujeme prístup, ktorým sa snažili čo najviac modelovať reálne situácie a reflektovať tak na naše potreby. Rovnako by sme chceli vyzdvihnúť learning design process, pred samotnou realizaciou vzdelávania. Spoločnosť EDUCON možeme odporučiť v oblasti vzdelávania mäkkých zručností.

Štefan Fábián

CEO

Tím EDUCON pre mňa predstavuje unikátnu kombináciu vlastností a schopností, ktoré z nich robia na jednej strane pozorných poslucháčov a trpezlivých učiteľov, na strane druhej prirodzených vodcov a autority. Tento zaujímavý mix ich predurčuje, aby boli dobrí v tom, čo robia. Keď sa k menovaným pozitívam pridajú ich organizačné schopnosti, nasadenie a zmysel pre detail, vznikne profesionálny tím, ktorý môže úspešne školiť veľké spoločnosti zložené z rozdielnych osobností v rôznych odboroch. Školenie pre našu spoločnosť bolo nielen inšpiratívne a poučné, ale aj nesmierne zábavné a pútavé. 

Roman Klimčík

Managing Director at Visma Labs Slovakia

Na spolupráci s EDUCONom si vážim férové jednanie bez nepríjemných prekvapení. EDUCON pre nás vystaval tréningový program, ktorý obsahoval množstvo situácií z nášho segmentu a priamo zo života. To je unikátna schopnosť a svedčí o dobrom tíme, ktorým EDUCON pri prípravách školení disponuje. Naša spoločnosť je s touto spoluprácou nadmieru spokojná.

Marcel Sekela

Head of Service / Member of Board

Marek Kmeť preukázal veľkú schopnosť spojiť teoretické poznatky z kurzových materiálov s relevantnou realitou podnikateľského a manažérskeho života a poskytol mi tak dobrú bázu na osvojenie a ďalší rozvoj poznatkov z oblasti riadenia ľudí a organizácií. Pri hodnotení mojich prác bol stále veľmi náročný a umožnil mi tak získavať z každej ďalšej práce vyššie hodnotenie a prispel tak k eliminovaniu mojich slabších manažérskych stránok a zlepšeniu silných.

Erika Fábiánová

Riaditeľka školy

Na Manžérskej akadémii riaditeľov oceňujem komplexný a dobre premyslený program zameraný na rozvoj kľúčových zručností a kompetencií potrebných pre moderné vedenie organizácie. Každá časť vzdelávania bola starostlivo navrhnutá s cieľom poskytnúť relevantné teoretické vedomosti, ale aj praktické nástroje využiteľné v praxi hneď na druhý deň. 

Okrem kvalitného obsahu si vážim aj vynikajúcich lektorov, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti a majú bohaté skúsenosti z praxe. Ich schopnosť zdieľať užitočné informácie doplnené ich osobnými skúsenosťami poskytuje inšpiráciu pre ďalší rozvoj každému absolventovi. 

Rovnako dôležitou súčasťou Akadémie je aj prostredie, ktoré podporuje otvorenú diskusiu, zdieľanie nápadov a budovanie sietí vzájomnej podpory medzi zúčastnenými riaditeľmi. Táto atmosféra spolupráce a podpory tiež vytvára ideálne prostredie pre osobný a profesijný rast. 

Celkovo považujem svoju účasť na Manažérskej akadémii riaditeľov za najdôležitejšiu investíciu do svojho vlastného rozvoja v poslednom období a odporúčam ju každému riaditeľovi, ktorý chce byť skvelým lídrom, resp. chce efektívne riadiť organizáciu v súčasnom náročnom vzdelávacom prostredí. 

Marek Jenčo

Riaditeľ divízie Vysoké pece

Nie každý mal možnosť stretnúť človeka, ktorému záleží na tom, ako sa iný človek rozvíja, no ja som to šťastie mal a verte, že Marek Kmeť je ten, ktorému záleží na každom, koho on má k niečomu viesť a naučiť. Nebolo stretnutí, kedy by sa niekomu chcelo odísť a nedopočúvať to, čo nám bolo prezentované a čo nám Marek Kmeť pripravil. Ja ako študent si cením na ňom to, ako sa o každého zaujíma, a aj v ťažkých chvíľach štúdia vie podporiť, povzbudiť a nadchnúť k tomu, čo je potrebné pochopiť, lebo je to potrebné pre každého v manažérskom živote. Boli chvíle kedy som nevidel zmysel prečo mám všetko čo prednášal, učil, predvádzal či prezentoval vedieť, no teraz vo svojej funkcií viem pochopiť a oceniť aký to malo zmysel!

Vladimír Homola

Riaditeľ závodu

Vysoko profesionálny prístup, kvalita prípravy a schopnosť korigovať očakávania zákazníka vo vzťahu k projektu (v zmysle zreálnenia očakávaní s ohľadom na akceptáciu komplexnosti procesu zmeny myslenia), sú pre mňa skúsenosťou, ktorá sa mi vybaví v spojitosti s menom Marek Kmeť. Keď k tomu pridám entuziazmus a osobnú angažovanosť trénera, je to pre mňa zárukou, že takto použité zdroje majú vysokú pridanú hodnotu.

Tomáš Karpel

Programový riaditeľ

Mareka som spoznal pred mnohými rokmi počas štúdii na VŠ. Po rokoch som sa na manažérskom poste rozhodol využiť jeho profesionálne služby. Vďaka jeho priateľskej povahe a prístupu k problematike , som našiel nové impulzy na rozvíjanie nielen mojej osoby, ale aj na riešenie problémov, ktoré obnášala moja pozícia. Vážim si, s akou otvorenosťou je ochotný a schopný viesť debatu, a s ľahkosťou nájsť riešenia. Pre mňa osobne to bola, a aj je, veľká inšpirácia a chuť sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať.

Andrea Madarasová Gecková

Health Psychology Unit, Public Health Institute

S Marekom Kmeťom spolupracujeme od roku 2012, keď sme začali vytvárať medzinárodný tím, ktorý by umožnil zapojenie zdravotne znevýhodnených školákov do štúdie Health Behaviour of School Aged Children (ďalej len HBSC). Výnimočná kombinácia jeho odborných a praktických skúseností v oblasti zdravotného znevýhodnenia a v oblasti projektového manažmentu, ako aj schopnosť vytvárať siete medzi rozličnými pracovnými skupinami, či projektmi, predovšetkým v medzinárodnom kontexte, významne prispeli k úspešnosti našej spolupráce, ktorá viedla k projektu zastrešenému kanceláriou WHO v Bratislave, k niekoľkým výstupom na národných a medzinárodných fórach, ale najmä k adaptácii protokolu a jeho overeniu v pilotnej štúdii, ktorý umožní zapojenie skupín zdravotne postihnutých školákov do štúdie HBSC. 

Naši ďalší referenční klienti

Projektové aktivity

World Health Organization (WHO)
SIS CATALYST team
HBSC SLOVAKIA
Dobrá škola, Nadácia Orange
Divadlo Aréna Bratislava
Ecroz o.z. , www.dofe.sk
Orbis Institute / i Kid, o.z.
INDÍCIA n.o.
TDPS, n.f.
a ďalšie…

Štátna a verejná správa

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
NIVAM, ŠIOV
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Mesto Rožňava
zamestnanci Detských domovov z celého Slovenska
zamestnanci materských, základných a stredných škôl 
a ďalšie…

Akademické inštitúcie

The Open University
Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského BRATISLAVA
Vysoká škola politologických a
spoločenských vied, s.r.o. Kolín
Vysoká škola bezpečnostného
manažmentu Košice
Univerzita Palackého Olomouc
a ďalšie…

Obchodné spoločnosti

COOP Jednota s.d.
SPP, a.s. BRATISLAVA
Hutné Stavby Development, a.s. Košice
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
JUST Slovensko s.r.o. (Nahrin)
NAY Elektrodom
City Servis, a.s. Košice
Black & White Cube by Carys Slovakia, s.r.o.
TATRA Banka
a ďalšie...

IT spoločnosti

T-Systems SLOVAKIA s.r.o.
GlobalLogic SLOVAKIA, s.r.o.
NESS KDC Košice
Novitech a.s.  
VISMA Labs s.r.o.
Unique People s.r.o.
Software AG Development Center Slovakia
ESTEN - IT vision
a ďalšie ...

 

Výrobné spoločnosti

Syráreň Bel Slovensko, a.s. Michalovce
KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o.
SPP - distribúcia, a.s.
U.S. Steel
Plzeňský Prazdroj
ATON SLOVAKIA, s.r.o.
MAYSER Rožňava s.r.o.
SK Lab spol.s.r.o.
a ďalšie ...