360° spätná väzba

Personálne a organizačné audity

Jedná sa o systematický súbor aktivít, ktoré na základe požiadaviek klienta zanalyzujú aktuálny stav v organizácii. Audity napomáhajú spoločnostiam zlepšiť výkonnosť a efektivitu, a to tak na základe identifikovania možností rozvoja jednotlivcov ako aj samotnej organizácie.