360° spätná väzba

Prečo GARADICHE?

Nápad prišiel v lete roku 2018. Vzdelávame už dlhší čas a neraz sme sa stretli s tým, že manažéri v rámci svojej manažérskej praxe berú za vzor svet tam vonku za hranicami Slovenska. Na tom samozrejme nie je nič zlého. No v nás to vyvolalo pocit, že sme sa úplne zabudli vracať ku lokálnym koreňom. A veru, je sa čím inšpirovať.