360° spätná väzba

Prečo robiť 360° spätnú väzbu?

Pravidelné vykonávanie 360° spätnej väzby nám umožňuje sledovať progres jednotlivých členov tímu a identifikovať ich rozvojové oblasti. Tento proces je kľúčom k zvyšovaniu efektivity tímu a zlepšovaniu komunikácie medzi jeho členmi.

Hodnotenie od viacerých zdrojov, vrátane kolegov, poskytuje objektívnejší a komplexnejší pohľad na výkon a správanie zamestnanca. Zamestnanci prijímajú takéto hodnotenie ako čestnejšie, jasnejšie a motivujúce k pozitívnym zmenám vo svojom výkone a správaní.

Naša 360° spätná väzba je založená na princípe získavania komplexného pohľadu na zamestnancov a poskytuje jasné pochopenie ich silných stránok a potrieb rozvoja. Tento proces tiež umožňuje zamestnancom ovplyvniť firemnú kultúru a prispieť k zlepšeniu pracovného prostredia.

Ak chcete získať viac informácií o našej 360° spätnej väzbe a tom, ako môže prispieť k rozvoju vášho tímu, neváhajte nás kontaktovať.