360° spätná väzba

Štátna a verejná správa

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
NIVAM, ŠIOV
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Mesto Rožňava
zamestnanci Detských domovov z celého Slovenska
zamestnanci materských, základných a stredných škôl 
a ďalšie…