Garadiche®

Čo mi povie výstup v rámci psychodiagnostiky HOGAN?

 

V Educon pracujeme s nástrojmi psychodiagnostiky HOGAN. 

Ide o komplexnú diagnostiku, s ktorou máte možnosť spoznať silné i slabé stránky samého seba, či svojich kľúčových zamestnancov. 

Jedinečná je v tom, že dokáže predikovať správanie jedinca tak v "dobrých" časoch, ako aj v záťažových podmienkach.

 

Prínos psychodiagnostiky HOGAN:   

  • zlepšuje subjektívne odhady o testovaných osobách, bráni subjektívnemu skresleniu,
  • spoľahlivo meria osobnostné charakteristiky, motívy a vzorce správania, ktoré sú kľúčové pre úspešné zvládnutie profesie,
  • identifikuje potenciál kľúčových pracovníkov spoločnosti a dokáže predvídať úspešnosť jedinca na konkrétnej pracovnej pozícii s vysokou mierou spoľahlivosti,
  • urýchľuje poznanie a posúdenie, 
  • má kontrolovateľný priebeh i vyhodnotenie, 
  • umožňuje porovnanie testovaných vzájomne medzi sebou . 

 

Spoznajte sami seba a pracujte na svojom rozvoji s našou pomocou.