Garadiche®

Rudolf Bagáč

Spolupráca s Marekom a Petrou bola jednoznačne jedným z „bodov zlomu“ odkedy už nič nebolo tak ako predtým.
Zásadne sme narušili procesy typu „vždy sme to tak robili“, aby tá veta a zmýšľanie mohlo postupne a vedome zmiznúť z firemnej komunikácie.
Cielené zatrasenie tým, čo potrebovalo byť otrasené, aby sa ukázalo čo je pevným základom, na ktorom sa dá ďalej stavať.
Jednou z tých oblastí bola napr. tvorba jasných firemných hodnôt, ktoré určili smerovanie našej firemnej kultúry.

Využitie užitočných nástrojov ako psychodiagnostika, následných koučingových rozhovorov a 360stupňovej spätnej väzby pomohlo vytvoriť jasný obraz o tom, či máme správnych ľudí na správnych miestach, bez ohľadu na to či to bolo vedenie spoločnosti alebo výrobné pozície.

V našom prípade bol určite dôležitý aj osobný prístup s porozumením lokálnej mentality a limitov regiónu.

To s čím sme sa dlhé roky trápili a pokúšali vyriešiť interne a vlastnými silami, sa pri spolupráci s EDUCONOM začalo posúvať míľovými krokmi.
Maximálna profesionalita a aj pri zachovaní nadhľadu a odstupu stále prístup, kde hovoríme o ľuďoch a nie o ľudských „zdrojoch“.
Celkový prístup a nástroje, ktoré využívajú, sú použiteľné tak v koncernoch ako aj rodinnej firme.