Ponorka v tíme

360° spätná väzba

 

Naša 360° spätná väzba je nástroj, ktorý hodnotí kvality pracovníka z pohľadu jeho podriadených, kolegov i nadriadených, a dokonca aj klientov. Tento komplexný hodnotiaci proces poskytuje objektívny obraz o reputácii konkrétneho zamestnanca a identifikuje jeho potenciálne oblasti rozvoja.

Zameranie 360° spätnej väzby sa sústreďuje na tímové a osobnostné kompetencie členov kolektívu organizácie. 

Pravidelné vykonávanie  spätnej väzby  umožňuje sledovať progres jednotlivých členov tímu a identifikovať ich rozvojové oblasti.

Ak chcete získať viac informácií o našej 360° spätnej väzbe a tom, ako môže prispieť k rozvoju vášho tímu, neváhajte nás kontaktovať.