Ponorka v tíme

Erika Fábiánová

Na Manžérskej akadémii riaditeľov oceňujem komplexný a dobre premyslený program zameraný na rozvoj kľúčových zručností a kompetencií potrebných pre moderné vedenie organizácie. Každá časť vzdelávania bola starostlivo navrhnutá s cieľom poskytnúť relevantné teoretické vedomosti, ale aj praktické nástroje využiteľné v praxi hneď na druhý deň. 

Okrem kvalitného obsahu si vážim aj vynikajúcich lektorov, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti a majú bohaté skúsenosti z praxe. Ich schopnosť zdieľať užitočné informácie doplnené ich osobnými skúsenosťami poskytuje inšpiráciu pre ďalší rozvoj každému absolventovi. 

Rovnako dôležitou súčasťou Akadémie je aj prostredie, ktoré podporuje otvorenú diskusiu, zdieľanie nápadov a budovanie sietí vzájomnej podpory medzi zúčastnenými riaditeľmi. Táto atmosféra spolupráce a podpory tiež vytvára ideálne prostredie pre osobný a profesijný rast. 

Celkovo považujem svoju účasť na Manažérskej akadémii riaditeľov za najdôležitejšiu investíciu do svojho vlastného rozvoja v poslednom období a odporúčam ju každému riaditeľovi, ktorý chce byť skvelým lídrom, resp. chce efektívne riadiť organizáciu v súčasnom náročnom vzdelávacom prostredí.