Ponorka v tíme

Jedinečnosť

Každý kolektív má jedinečnú DNA a tak aj spôsoby, ako sa „nadýchnuť“ v ponorke musíme najskôr identifikovať. Keďže každý kolektív je špecifický, aktivity sú preto pripravené na mieru pre riešenie konkrétnych oblastí – od medzigeneračných problémov, cez klímu, motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt. Okrem skvalitňovania pracovného prostredia a klímy sa program zameriava aj na osobnostý rozvoj zamestnancov a ich interpersonálne zručnosti (soft skills).

Za roky stretnutí s rôznymi tímami, rôznymi typmi osobností a kolegami pred syndrómom vyhorenia, sme pripravili niekoľko modulov, ako kolektívom pomôcť. Ako ukázať cestu z tzv. „prevádzkovej slepoty“ a postupne nájsť spoločný prvok, ktorým tímová spolupráca bude radosťou a motiváciou pre každého člena v tíme.