Ponorka v tíme

Strategický rozvoj ľudských zdrojov

Ponúkame klientom pohľad na rozvoj a zvyšovanie schopností základného kapitálu spoločností, teda zamestnancov, nakoľko tí sú zdrojom konkurenčnej výhody. Navrhujeme plány rozvoja s ohľadom na potreby a možnosti spoločnosti v prepojení na strategický manažment.