HR poradenstvo

Case studies

Prípadové štúdie preveria schopnosť uvádzača myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, posudzovať javy, plánovať vývoj a navrhovať riešenia. Vytvárajú reálne alebo takmer reálne komunikačné situácie, v ktorých sa preveria kompetencie hodnoteného.