HR poradenstvo

Soft Skills

Vyškolíme vašich zamestnancov v oblasti mäkkých zručností. Prioritne sa venujeme oblastiam efektívnej komunikácie, profesionálnej prezentácie, zvládania konfliktných a záťažových situácií, stres a self manažmentu, asertivity, tímovej spolupráce, budovania multifunkčných tímov, protokolu a pod.