HR poradenstvo

Vladimír Homola

Vysoko profesionálny prístup, kvalita prípravy a schopnosť korigovať očakávania zákazníka vo vzťahu k projektu (v zmysle zreálnenia očakávaní s ohľadom na akceptáciu komplexnosti procesu zmeny myslenia), sú pre mňa skúsenosťou, ktorá sa mi vybaví v spojitosti s menom Marek Kmeť. Keď k tomu pridám entuziazmus a osobnú angažovanosť trénera, je to pre mňa zárukou, že takto použité zdroje majú vysokú pridanú hodnotu.