Konzultácia

Potrebujete pomôcť s prečítaním EDO dotazníkov?

 

Naša agentúra EDUCON je externým partnerom Dobrej školy. Radi vám pomôže s interpretáciou dotazníkov a nastavením potrebných akčných krokov. 

Cieľom dotazníkov EDO vyvinutých Neziskovou organizáciou DOBRÁ ŠKOLA je poskytovať riaditeľom a učiteľom objektívnu spätnú väzbu o ich vlastnej škole a zároveň umožniť školám isté porovnanie s inými školami.

 

Keď už máte v rukách výstupy dotazníkov EDO a chcete:

  • hĺbkovo porozumieť jednotlivým zisteniam,
  • osobne odkonzultovať výsledky s odborníkmi,
  • využiť ich pri ďalšom rozvoji Vašej školy,

obráťte sa na nás a pomôže Vám s tým. 

 

EDUCON poskytuje školám: 

  • hĺbkovú interpretáciu výsledkov dotazníkov EDO,
  • individuálne nastavenie rozvojových plánov školy na základe výstupov merania,
  • poradenstvo a konzultácie počas ich implementácie,
  • realizáciu rôznych rozvojových aktivít pre jednotlivcov i celý tím školy.

Forma spolupráce môže byť osobná, online (skype, zoom, mail...), individuálna aj skupinová.