Konzultácia

Psychodiagnostika

Na predikovanie správania jednotlivcov a odhalenie ich potenciálu pracujeme s psychodiagnostickými nástrojmi metodiky HOGAN (HPI, HDS, MVPI). Cieľom ich využitia je znižovanie fluktuácie zamestnancov a zvyšovanie produktivity  prostredníctvom prijímania správnych ľudí, rozvíjania kľúčových talentov a vyhodnocovanie leadership potenciálu.