Vzdelávanie

Assessment a development centrum

AC/DC pomáhajú odhaliť schopnosti, zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postoje zamestnancov a identifikovať ich slabé i silné stránky. Zrealizujeme ich pre Vás pokiaľ potrebujete obsadiť voľnú pozíciu, zhodnotiť potenciál pracovníka, plánovať jeho kariérny rast, či identifikovať manažérske talenty.