Vzdelávanie

Marcel Sekela

Marek Kmeť preukázal veľkú schopnosť spojiť teoretické poznatky z kurzových materiálov s relevantnou realitou podnikateľského a manažérskeho života a poskytol mi tak dobrú bázu na osvojenie a ďalší rozvoj poznatkov z oblasti riadenia ľudí a organizácií. Pri hodnotení mojich prác bol stále veľmi náročný a umožnil mi tak získavať z každej ďalšej práce vyššie hodnotenie a prispel tak k eliminovaniu mojich slabších manažérskych stránok a zlepšeniu silných.