Vzdelávanie

Marek Jenčo

Nie každý mal možnosť stretnúť človeka, ktorému záleží na tom, ako sa iný človek rozvíja, no ja som to šťastie mal a verte, že Marek Kmeť je ten, ktorému záleží na každom, koho on má k niečomu viesť a naučiť. Nebolo stretnutí, kedy by sa niekomu chcelo odísť a nedopočúvať to, čo nám bolo prezentované a čo nám Marek Kmeť pripravil. Ja ako študent si cením na ňom to, ako sa o každého zaujíma, a aj v ťažkých chvíľach štúdia vie podporiť, povzbudiť a nadchnúť k tomu, čo je potrebné pochopiť, lebo je to potrebné pre každého v manažérskom živote. Boli chvíle kedy som nevidel zmysel prečo mám všetko čo prednášal, učil, predvádzal či prezentoval vedieť, no teraz vo svojej funkcií viem pochopiť a oceniť aký to malo zmysel!