Vzdelávanie

Shadowing

V rámci hľadania optimálnych riešení ponúkame „tieňové“ hodnotenie aktivít, správania a manažovania jednotlicov, ktoré prispieva ku konštruktívnej analýze realizovaných procesov a dáva konkrétny obraz o výkone práce zamestnanca. Shadowing analyzuje oblasti práce, ako sú napr. time manažment, rozhodovanie, delegovanie, …