Vzdelávanie

Výrobné spoločnosti

Syráreň Bel Slovensko, a.s. Michalovce
KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o.
SPP - distribúcia, a.s.
U.S. Steel
Plzeňský Prazdroj
ATON SLOVAKIA, s.r.o.
MAYSER Rožňava s.r.o.
SK Lab spol.s.r.o.
a ďalšie ...