O nás a našom tíme

Štruktúrované interviews

Štruktúrované rozhovory zameriavame na zhodnotenie kľúčových momentov profesionálnej kariéry, postojov k základným pracovným hodnotám, prioritám a osobnému výhľadu do budúcnosti. Dôraz kladieme na behaviorálnu zložku, ktorá má preveriť kompetencie osoby v reálny zažitých situáciách.