Klienti

Andrea Madarasová Gecková

S Marekom Kmeťom spolupracujeme od roku 2012, keď sme začali vytvárať medzinárodný tím, ktorý by umožnil zapojenie zdravotne znevýhodnených školákov do štúdie Health Behaviour of School Aged Children (ďalej len HBSC). Výnimočná kombinácia jeho odborných a praktických skúseností v oblasti zdravotného znevýhodnenia a v oblasti projektového manažmentu, ako aj schopnosť vytvárať siete medzi rozličnými pracovnými skupinami, či projektmi, predovšetkým v medzinárodnom kontexte, významne prispeli k úspešnosti našej spolupráce, ktorá viedla k projektu zastrešenému kanceláriou WHO v Bratislave, k niekoľkým výstupom na národných a medzinárodných fórach, ale najmä k adaptácii protokolu a jeho overeniu v pilotnej štúdii, ktorý umožní zapojenie skupín zdravotne postihnutých školákov do štúdie HBSC.