Klienti

Peter Sečník

S konzultantmi spoločnosti EDUCON spolupracujeme v oblasti riadenia ľudských zdrojov na pravidelnej báze od roku 2020. Vážime si na jednej strane ich vysokú profesionalitu a odbornosť a na strane druhej schopnosť hlbokej empatie a ľudského prístupu. Tiež veľmi oceňujeme ich flexibilitu a schopnosť pochopenia špecifickej problematiky zdravotníctva. Vďaka našej spolupráci sme zvýšili kvalitu pracovného prostredia, celkovú atmosféru v tíme a výrazne sme zefektívnili procesy náboru, adaptácie a školenia nových zamestnancov.