Klienti

Projektové aktivity

World Health Organization (WHO)
SIS CATALYST team
HBSC SLOVAKIA
Dobrá škola, Nadácia Orange
Divadlo Aréna Bratislava
Ecroz o.z. , www.dofe.sk
Orbis Institute / i Kid, o.z.
INDÍCIA n.o.
TDPS, n.f.
a ďalšie…