Klienti

Role playing

Aktivity zamerané na vcítenie sa do iných rolí nám dávajú odpovede na otázky, aké správanie môžeme očakávať u kandidáta v reálnych pracovných situáciách. Na základe vopred definovaných požiadaviek nasimulujeme situácie, ktoré budú podnecovať účastníkov k prejaveniu zručností požadovaných kompetencií.