Z nášho života

ilustračný obrázok

360° spätná väzba

Tento komplexný hodnotiaci proces poskytuje objektívny obraz o reputácii konkrétneho zamestnanca a identifikuje jeho potenciálne oblasti rozvoja.