Z nášho života

Akademické inštitúcie

The Open University
Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského BRATISLAVA
Vysoká škola politologických a
spoločenských vied, s.r.o. Kolín
Vysoká škola bezpečnostného
manažmentu Košice
Univerzita Palackého Olomouc
a ďalšie…