Z nášho života

Jedinečnosť GARADICHE

Načreli sme preto do archívov remesiel a cechov, prebádali artikuly a historické pramene. Vrátili sme sa ku koreňom sedliackeho rozumu a výsledkom je jedinečný spôsob vzdelávania, založený na poznaní a ume našich predkov. Na hodnotení doby a situácie, v ktorej boli rozhodnutia urobené a na reflexii k aktuálnej situácii v našich firmách a spoločnostiach. A je jedno, či ste majster, tovariš alebo učeň. Po novom senior, medior alebo junior.