Z nášho života

Mentoring

Na základe našich skúseností z minulých projektov si uvedomujeme, že existuje reálna potreba mnohých spoločností, kde je nutné systematicky odovzdávať informácie a skúsenosti ich zamestnancom. Dokážeme externe zabezpečiť prenos nevyhnutných informácií pre efektívnejšie fungovanie spoločnosti.