Z nášho života

O aký nástroj ide?

Naša 360° spätná väzba je nástroj, ktorý hodnotí kvality pracovníka z pohľadu jeho podriadených, kolegov i nadriadených, a dokonca aj klientov. Tento komplexný hodnotiaci proces poskytuje objektívny obraz o reputácii konkrétneho zamestnanca a identifikuje jeho potenciálne oblasti rozvoja.

Zameranie 360° spätnej väzby sa sústreďuje na tímové a osobnostné kompetencie členov kolektívu organizácie. Tento prístup nám umožňuje získať komplexný a skupinový pohľad na zručnosti a správanie našich zamestnancov od tých, ktorí s nimi najviac spolupracujú: nadriadení, kolegovia a podriadení.